Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

Bazylika kolegiacka Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej − świątynia rzymskokatolicka, będąca kościołem parafialnym parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W 1991 została podniesiona przez papieża Jana Pawła II do rangi bazyliki mniejszej. Jest sanktuarium, w którym szczególnym kultem otaczana jest łaskami słynąca figura Matki Bożej Bolesnej. Od 9 października 2018 pełni funkcję kolegiaty, przy której mieści się kapituła.
Źródło: Wikipedia